ер

Речник на българския език

ер некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

ѐрът, ѐра, мн. ѐрове, (два) ѐра, м. Спец. В езикознанието — название на буквите ъ и ь.
прил. ѐров, ѐрова, ѐрово, мн. ѐрови. Ерови гласни.
Голям ер/ер голям. — Название на буквата ъ.
Малък ер/ер малък. — Название на буквата ь.