че

Речник на българския език

1. че съюз (тип 189) редактиране

Значение

съюз.
1. За въвеждане на подчинено допълнително изречение, което предава съобщение от говорещото лице или възпроизвежда съобщение. Видях, че тръгнаха към реката. Той каза, че това малко го интересувало. Чух, че ще се женят.
2. За въвеждане на подчинено подложно изречение. Стори ми се, че чух шум. Странно е, че още никой не е дошъл.
3. За въвеждане на подчинено определително изречение. Мисълта, че ще го види, я крепеше.
4. За въвеждане на подчинено сказуемноопределително изречение. Видях го, че плаче.
5. Разг. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за причина; защото. Може и да закъснея, че имаме гости.
6. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за последица. Така се е натряскал, че нищо не вижда.
7. Остар. Като съчинителен съединителен съюз: и. Заплака, зарида, че на майка си продума.
8. Разг. За въвеждане на присъединено изречение. Изтървах я и тя се счупи. Че като се разкряска, не можеш да си представиш!
Въпреки че.Съюз. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за отстъпка действието в главното изречение се извършва противно на обстоятелството от подчиненото. Въпреки че няма осемнайсет години, взеха я на работа.
Макар че. — Съюз за реална отстъпка; въпреки че.
Така/тъй че.Съюз. За въвеждане на подчинено изречение за следствие: ето защо, поради това. Малък си, тъй че не можеш да ми държиш сметка.
При все че.Съюз. Въпреки че, макар че. Не мога да си позволя тая покупка, при все че много ми се иска.част. Разг.
1. За усилване на заповедно или подбудително значение. Че покажи му къщата!
2. За подчертаване на потвърждение, съгласие. Че хубава е, защо не я вземеш!
3. За наблягане; дори, даже. Че и да съм ходил! Защо трябва да ти казвам?

2. че частица (тип 191) редактиране

Значение

съюз.
1. За въвеждане на подчинено допълнително изречение, което предава съобщение от говорещото лице или възпроизвежда съобщение. Видях, че тръгнаха към реката. Той каза, че това малко го интересувало. Чух, че ще се женят.
2. За въвеждане на подчинено подложно изречение. Стори ми се, че чух шум. Странно е, че още никой не е дошъл.
3. За въвеждане на подчинено определително изречение. Мисълта, че ще го види, я крепеше.
4. За въвеждане на подчинено сказуемноопределително изречение. Видях го, че плаче.
5. Разг. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за причина; защото. Може и да закъснея, че имаме гости.
6. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за последица. Така се е натряскал, че нищо не вижда.
7. Остар. Като съчинителен съединителен съюз: и. Заплака, зарида, че на майка си продума.
8. Разг. За въвеждане на присъединено изречение. Изтървах я и тя се счупи. Че като се разкряска, не можеш да си представиш!
Въпреки че.Съюз. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за отстъпка действието в главното изречение се извършва противно на обстоятелството от подчиненото. Въпреки че няма осемнайсет години, взеха я на работа.
Макар че. — Съюз за реална отстъпка; въпреки че.
Така/тъй че.Съюз. За въвеждане на подчинено изречение за следствие: ето защо, поради това. Малък си, тъй че не можеш да ми държиш сметка.
При все че.Съюз. Въпреки че, макар че. Не мога да си позволя тая покупка, при все че много ми се иска.част. Разг.
1. За усилване на заповедно или подбудително значение. Че покажи му къщата!
2. За подчертаване на потвърждение, съгласие. Че хубава е, защо не я вземеш!
3. За наблягане; дори, даже. Че и да съм ходил! Защо трябва да ти казвам?