предвид

Речник на българския език

предвѝд наречие (тип 188) редактиране

Значение

Книж.
I. Предл. Понякога с предл. на. Като се вземе под внимание нещо, наличието на нещо; поради, заради, с оглед на, по причина на.
Навярно искат да ни разхладят предвид наближаващите летни горещини. Хр. Смирненски, Съч. III, 123.
Предвид политическата конюнктура ще му поискам година и половина затвор. Д. Ангелов, ЖС, 128.
Те помръзнаха на едно място, па им хрумна, че може да не видят заптиетата, че може те да са отложили за по-късно тръгването си предвид на дебелия сняг. Ив. Вазов, Съч. XXII, 196.
Дойде и поручикът и ни държа най-сърдитата си реч… Иванов бил мобилизиран като подофицер…, избягал, и… по снизхождение и главно предвид на това, че имал два ордена за храброст от миналата война, не бил даден на военен съд. ВН, 1958, бр. 2066, 4.
II. Като нареч. Само в съчет.: Има (нямам) предвид; вземам предвид.
Книж. 1. Нещо. Съобразявам се (не се съобразявам) с нещо, (не)отчитам, (не)помня нещо.
Г-н министре, имайте предвид - тоя човек [Галов] е изпечен мошеник. Й. Йовков, ПГ, 8.
— Ти обаче нямаш предвид едно нещо. Че откакто се споразумяхме с баща ми да живея при него, са минали цели десет години. Ал. Томов, П, 127.
Правеше точна сметка колко и какъв народ ще му трябва, колко и какъв, …, какъв е отсамният и оттатъшният бряг, … Всичко вземаше той предвид. Г. Узунов, НР, 62.
2. Някого.
Помня го в определен момент, когато мога да направя за него нещо. Отпращаха го с празни ръце, понякога с уверения да го имат предвид за следващия път. Ив. Вазов, Съч. IX, 102.
3. Някого. Набелязвам някого (не набелязвам някого), нечия кандидатура (ничия кандидатура) като подходяща за нещо.
Да изберем делегат за околийската конференция… Бая се позамислихме… Пък и секретарят, и комитетът, види се, имали предвид някого, но сигурно искаха да ни изпитат. Кр. Григоров, Н, 132.
— Много неща обаче зависят от хората, които изпълняват законите. Имате ли предложения кой да влезе в бъдещия регулаторен орган, кой да поеме БНТ и БНР? — Нямам предвид конкретни хора. Дем., 2001, бр. 181 [ea].

Грешни изписвания (8)

  • предвит
  • придвит
  • впредвид
  • напредвид
  • изпредвид
  • изнапредвид
  • навпредвид
  • внапредвид