Думи от тип 89 (прилагателно име)

Речник на българския език

Фамозната форма дето съдържа едно прилагателно име, което няма м.р. ед.ч. и заради което е дефинирана основната форма различна от м.р. ед.ч. Съдържа само „следния“. Липсват степени за сравнение. !!! И в тип 79.