Думи от тип 81a (прилагателно име)

Речник на българския език

Въведен от dd.