Думи от тип 78b (прилагателно име)

Речник на българския език

Въведен от dd.