Думи от тип 503 (съкращение)

Речник на българския език

Съкращения