Думи от тип 146a (непреходен глагол от свършен вид)

Речник на българския език

Непреходни глаголи от свършен вид. Подтип за някои специални случаи.