Думи от тип 145ti (преходен глагол от несвършен вид)

Речник на българския език

Преходни глаголи от несвършен вид.