Думи от тип 145bii (непреходен глагол от несвършен вид)

Речник на българския език

Непреходни глаголи от несвършен вид. Съдържа само глагола „раста“ засега.