Думи от тип 142 (глагол)

Речник на българския език

Този тип се отнася само за спомагателния глагол „съм“. Едно голямо изключение от правилата.