Думи от тип 140 (числително бройно име)

Речник на българския език