Думи от тип 136 (числително редно име)

Речник на българския език