-мант

Речник на българския език

-мант наставка (тип 502) редактиране

Значение

Втора съставна част на сложни думи със значение „който гадае, предсказва“.