-изъм

Речник на българския език

-изъм наставка (тип 502) редактиране

Значение

Наставка за образуване на думи със значение „състояние“, „употреба“, „учение“ и др. , напр. плурализъм