-ген

Речник на българския език

-ген наставка (тип 502) редактиране

Значение

Втора съставна част на сложни думи със значение „произвеждащ“ или „произведен“