хемералопия

Речник на българския език

хемерало̀пия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Неспособност за ясно виждане при ярка светлина, поради увреждане на конусовидните клетки в ретината. В резултат на това дневното зрение е нарушено, докато нощното зрение остава незасегнато, тъй като при него се използват пръчковидните клетки в ретината.

Грешни изписвания (47)

 • хемералопеа
 • хемералопеъ
 • хемералопея
 • хемералопиа
 • хемералопиъ
 • хемерълопеа
 • хемерълопеъ
 • хемерълопея
 • хемерълопиа
 • хемерълопиъ
 • хемерълопия
 • хемиралопеа
 • хемиралопеъ
 • хемиралопея
 • хемиралопиа
 • хемиралопиъ
 • хемиралопия
 • хемирълопеа
 • хемирълопеъ
 • хемирълопея
 • хемирълопиа
 • хемирълопиъ
 • хемирълопия
 • химералопеа
 • химералопеъ
 • химералопея
 • химералопиа
 • химералопиъ
 • химералопия
 • химерълопеа
 • химерълопеъ
 • химерълопея
 • химерълопиа
 • химерълопиъ
 • химерълопия
 • химиралопеа
 • химиралопеъ
 • химиралопея
 • химиралопиа
 • химиралопиъ
 • химиралопия
 • химирълопеа
 • химирълопеъ
 • химирълопея
 • химирълопиа
 • химирълопиъ
 • химирълопия