увулотомия

Речник на българския език

увулото̀мия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Оперативно отстраняване на част или на цялата увула.

Грешни изписвания (47)

 • оволотомеа
 • оволотомеъ
 • оволотомея
 • оволотомиа
 • оволотомиъ
 • оволотомия
 • оволутомеа
 • оволутомеъ
 • оволутомея
 • оволутомиа
 • оволутомиъ
 • оволутомия
 • овулотомеа
 • овулотомеъ
 • овулотомея
 • овулотомиа
 • овулотомиъ
 • овулотомия
 • овулутомеа
 • овулутомеъ
 • овулутомея
 • овулутомиа
 • овулутомиъ
 • овулутомия
 • уволотомеа
 • уволотомеъ
 • уволотомея
 • уволотомиа
 • уволотомиъ
 • уволотомия
 • уволутомеа
 • уволутомеъ
 • уволутомея
 • уволутомиа
 • уволутомиъ
 • уволутомия
 • увулотомеа
 • увулотомеъ
 • увулотомея
 • увулотомиа
 • увулотомиъ
 • увулутомеа
 • увулутомеъ
 • увулутомея
 • увулутомиа
 • увулутомиъ
 • увулутомия