три-

Речник на българския език

три- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи, която означава:
1. Който се състои от три (равни) части, напр. триъгълник, тригласен, тридневен;
2. Който се състои от три единици от нещо, напр. триметров, трикилограмов, тримесечен.