със

Речник на българския език

със предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог — вж. с.