серотерапия

Речник на българския език

серотера̀пия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Лечение със серум, при което в организма се вкарват готови антитела, които неутрализират микроорганизмите или техните токсини. Различават се: антитоксични (противотетаничен, противодифтериен и др. ), антибактериални (противоантраксен и противочумен) и антивирусни (против бяс, хеморагична треска) серуми.

Грешни изписвания (47)

 • серотерапеа
 • серотерапеъ
 • серотерапея
 • серотерапиа
 • серотерапиъ
 • серотирапеа
 • серотирапеъ
 • серотирапея
 • серотирапиа
 • серотирапиъ
 • серотирапия
 • серутерапеа
 • серутерапеъ
 • серутерапея
 • серутерапиа
 • серутерапиъ
 • серутерапия
 • серутирапеа
 • серутирапеъ
 • серутирапея
 • серутирапиа
 • серутирапиъ
 • серутирапия
 • сиротерапеа
 • сиротерапеъ
 • сиротерапея
 • сиротерапиа
 • сиротерапиъ
 • сиротерапия
 • сиротирапеа
 • сиротирапеъ
 • сиротирапея
 • сиротирапиа
 • сиротирапиъ
 • сиротирапия
 • сирутерапеа
 • сирутерапеъ
 • сирутерапея
 • сирутерапиа
 • сирутерапиъ
 • сирутерапия
 • сирутирапеа
 • сирутирапеъ
 • сирутирапея
 • сирутирапиа
 • сирутирапиъ
 • сирутирапия