семасиология

Речник на българския език

семасиоло̀гия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

ж., само ед. Спец. Дял от езикознанието, който изучава значението на думите; семантика (в 1 знач. ).