свръх-

Речник на българския език

свръх- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на думи със значение който превишава известна граница, норма или предел и достига крайна степен, напр. свръхвисок, свръхдалечен, свръхмодерен, свръхмощен, свръхнаселен, свръхстарателен, свръхчувствителен и др.