раз-

Речник на българския език

раз- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. В състава на глаголи със значение:
1. Разпространение на действието в различни посоки центробежно, напр. : разбягвам се, разблъсквам, разнасям, разгонвам, разсейвам, разхвърлям, разчупвам се, разплисквам и др.
2. Начало и постепенно интензифициране на действието или интензивност на действието, напр. разбеснявам се, разигравам се, развиквам се, разскачам се, разбъбрям се, размечтавам се, разкрясквам се, разлудувам се, разприказвам се, разридавам се, разтичвам се, разтършувам се, разфилософствам се, разхленчвам се, разцвилвам се и др.
3. Резултат от действие, което разделя обекта на съставни части, напр. разграфявам, разлагам, разкроявам, разкъсвам, раздирам, разглобявам, разбраздявам и др.
4. Интензивно действие с резултат върху целия обект, напр. разварявам, разгорявам, раздъвквам и др.
5. Действие в обратна, противоположна посока, напр. разбинтовам, развенчавам, развинтвам, разминирам, размагнетизирам, разплитам, разубеждавам, разочаровам, разпалвам, разбраждам, развързвам и др.
6. Изчерпване на действието, напр. разпродавам, разучавам и др.
7. Прекратяване на действието, напр. разлюбвам, размислям и др.
8. Обектът или субектът на действието придобива качеството на мотивиращото име, напр. : разболявам се, разводнявам се, разкървавявам се, разбогатявам, разгневявам се и др.