прото-

Речник на българския език

прото- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение: Първоначален, първичен; Висш, старши, главен.