проекто

Речник на българския език

проекто некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

- Първи елемент в сложни думи със значение проект за, напр. проектобюджет, проектодоговор, проектозакон, проектоплан, проектопрограма, проекторезолюция, проекторешение, проектоустав и др.