пренебрежително

Речник на българския език

1. пренебрежѝтелно наречие (тип 188) редактиране

Значение

Грешни изписвания (31)

 • пренебрежителну
 • пренебрежитилно
 • пренебрежитилну
 • пренебрижително
 • пренебрижителну
 • пренебрижитилно
 • пренебрижитилну
 • пренибрежително
 • пренибрежителну
 • пренибрежитилно
 • пренибрежитилну
 • пренибрижително
 • пренибрижителну
 • пренибрижитилно
 • пренибрижитилну
 • принебрежително
 • принебрежителну
 • принебрежитилно
 • принебрежитилну
 • принебрижително
 • принебрижителну
 • принебрижитилно
 • принебрижитилну
 • принибрежително
 • принибрежителну
 • принибрежитилно
 • принибрежитилну
 • принибрижително
 • принибрижителну
 • принибрижитилно
 • принибрижитилну

2. пренебрежително — ср. р.

пренебрежително е производна форма на пренебрежителен (ср. р.).