пра-

Речник на българския език

пра- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на съществителни и прилагателни имена със значение:
1. Отношение на родство при (минимум) две поколения разлика, напр. прадядо, правнук, прабаба, правнучка (Всяко ново пра добавя ново поколение разлика, напр. прапрадядо, прапрабаба).
2. Много стар, първоначален, напр. прабългарин, прародина, праславянски, прародител.