пост-

Речник на българския език

пост- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част в думи със значение след, напр. поствулканичен, постембрионален, постоперативен, постпозитивен, постпозиция, постмодернизъм, посттоталитарен и др.