полицитемия

Речник на българския език

полицитѐмия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Състояние на абнормно увеличение на броя на еритроцити в кръвта, напр. при полицитемия вера, вродени сърдечни пороци, хронична обструктивна белодробна болест и др.

Грешни изписвания (47)

 • полецетемеа
 • полецетемеъ
 • полецетемея
 • полецетемиа
 • полецетемиъ
 • полецетемия
 • полецитемеа
 • полецитемеъ
 • полецитемея
 • полецитемиа
 • полецитемиъ
 • полецитемия
 • полицетемеа
 • полицетемеъ
 • полицетемея
 • полицетемиа
 • полицетемиъ
 • полицетемия
 • полицитемеа
 • полицитемеъ
 • полицитемея
 • полицитемиа
 • полицитемиъ
 • пулецетемеа
 • пулецетемеъ
 • пулецетемея
 • пулецетемиа
 • пулецетемиъ
 • пулецетемия
 • пулецитемеа
 • пулецитемеъ
 • пулецитемея
 • пулецитемиа
 • пулецитемиъ
 • пулецитемия
 • пулицетемеа
 • пулицетемеъ
 • пулицетемея
 • пулицетемиа
 • пулицетемиъ
 • пулицетемия
 • пулицитемеа
 • пулицитемеъ
 • пулицитемея
 • пулицитемиа
 • пулицитемиъ
 • пулицитемия