под-

Речник на българския език

под- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. В състава на: <p>I. Глаголи със значение:
1. Действие отдолу или отвътре на нещо, напр. подгъвам, подкастрям, подкопавам, подвирам, подлепвам, подпетявам, подпечатвам, подпъхвам, подрязвам, подшивам и др.
2. Начало на действие, напр. подемам, подхващам, подземам, подкарвам, подкачвам, подкършвам и др.
3. Придавам на нещо вкуса или качеството, обозначени с прилагателното име, от което е образуван глаголът, напр. подкиселявам, подлучвам, подлютявам, подмладявам, подновявам, подострям, подравнявам, подслаждам, подсолявам, подсушавам и др. II. Съществителни имена за предмети, лица, явления, които са по-ниско или част от това, което е назовано с мотивиращото съществително, напр. подкомисия, подпредседател, подпоручик, подзаглавие и др. III. Прилагателни имена за признак на предмети, който посочва, че мястото им е по-ниско от предмета, назован с мотивиращото съществително, или че е вътре в този предмет, напр. подводен, подкожен, подземен, подкоремен, поднебесен и др.</p>