плеоцитоза

Речник на българския език

плеоцито̀за некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Наличие на повишен брой клетки в ликвора (гръбначномозъчната течност).

Грешни изписвания (15)

 • плеоцетоза
 • плеоцетозъ
 • плеоцитозъ
 • плеуцетоза
 • плеуцетозъ
 • плеуцитоза
 • плеуцитозъ
 • плиоцетоза
 • плиоцетозъ
 • плиоцитоза
 • плиоцитозъ
 • плиуцетоза
 • плиуцетозъ
 • плиуцитоза
 • плиуцитозъ