пиелография

Речник на българския език

пиелогра̀фия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Рентгеново изследване, при което се визуализират бъбречното легенче и уретера след изпълването им с контрастно вещество. Различават се: ретроградна пиелография (контрастното вещество се вкарва чрез уретерален катетър) и антеградна пиелография (под ехографски контрол се пунктира с игла кухинната система на бъбрека, вкарва се контрастната материя и се прави рентгенография).

Грешни изписвания (47)

 • пеелографеа
 • пеелографеъ
 • пеелографея
 • пеелографиа
 • пеелографиъ
 • пеелография
 • пеелуграфеа
 • пеелуграфеъ
 • пеелуграфея
 • пеелуграфиа
 • пеелуграфиъ
 • пеелуграфия
 • пеилографеа
 • пеилографеъ
 • пеилографея
 • пеилографиа
 • пеилографиъ
 • пеилография
 • пеилуграфеа
 • пеилуграфеъ
 • пеилуграфея
 • пеилуграфиа
 • пеилуграфиъ
 • пеилуграфия
 • пиелографеа
 • пиелографеъ
 • пиелографея
 • пиелографиа
 • пиелографиъ
 • пиелуграфеа
 • пиелуграфеъ
 • пиелуграфея
 • пиелуграфиа
 • пиелуграфиъ
 • пиелуграфия
 • пиилографеа
 • пиилографеъ
 • пиилографея
 • пиилографиа
 • пиилографиъ
 • пиилография
 • пиилуграфеа
 • пиилуграфеъ
 • пиилуграфея
 • пиилуграфиа
 • пиилуграфиъ
 • пиилуграфия