от-

Речник на българския език

от- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. <p>I. В състава на глаголи със значение:
1. Чрез действието се откъсва, отделя част от нещо: отхапвам, отчупвам, отсичам, откъртвам, отсипвам и др.
2. Действието се отклонява или отдалечава от изходната точка: отпътувам, отблъсквам, отвявам, отскачам, отлитам и др.
3. Действието е насочено в обратна посока на друго действие: отшивам, отлепвам, отвивам, отучвам, отвинтвам и др.
4. Действието се прекратява, спира да се извършва: отболява ме, отшумява, отяжда ми се, отмирисвам се, отщява ми се и др.
5. Действието се извършва в достатъчна степен, докрай: отглеждам, отвъждам, отрасна и др.
6. Действието се извършва до пълно насищане: отигравам си, отспивам си, отпявам си, отживявам си и др.
7. Действието се извършва в резултат на друго действие: отблагодарявам се, отзовавам се и др.
8. Чрез действието се дава или придобива признак: отслабна, отчуждя се и др.</p> <p>II. В състава на прилагателни имена за означаване на произход: отглаголен, отименен и др.</p>