олиго-

Речник на българския език

олиго- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение „малко количество, незначителна част, слабо отклонение от нормата“ и др.