об-

Речник на българския език

об- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. В състава на глаголи със значение:
1. Действието обхваща обекта от всички страни, напълно: обграждам, обвивам, обземам и др.
2. Действието обхваща повърхността на обекта: обгарям, обраствам и др.
3. Действието се разпространява върху множество обекти: обхождам.
4. Покривам с нещо повърхността на обект: обгербвам.