о

Речник на българския език

1. о частица (тип 191) редактиране

Значение

предлог. За изразяване на:
1. Контакт, допир, досягане до повърхността. Водите се разбиваха о стръмните брегове.
2. Обхващане, увиване, прикрепване. Хвана се о мене.част. Означава:
1. Обръщение. О, майко моя!
2. Усилва потвърждение или отрицание. О, не, в никакъв случай!междум. Изразява възхищение, учудване; болка, страдание, скръб; съжаление, изненада. О, каква красота! О, ужас!

2. о предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог. За изразяване на:
1. Контакт, допир, досягане до повърхността. Водите се разбиваха о стръмните брегове.
2. Обхващане, увиване, прикрепване. Хвана се о мене.част. Означава:
1. Обръщение. О, майко моя!
2. Усилва потвърждение или отрицание. О, не, в никакъв случай!междум. Изразява възхищение, учудване; болка, страдание, скръб; съжаление, изненада. О, каква красота! О, ужас!