непредубедено

Речник на българския език

1. непредубедѐно наречие (тип 188) редактиране

Значение

Грешни изписвания (31)

 • непредобедено
 • непредобедену
 • непредобидено
 • непредобидену
 • непредубедену
 • непредубидено
 • непредубидену
 • непридобедено
 • непридобедену
 • непридобидено
 • непридобидену
 • непридубедено
 • непридубедену
 • непридубидено
 • непридубидену
 • нипредобедено
 • нипредобедену
 • нипредобидено
 • нипредобидену
 • нипредубедено
 • нипредубедену
 • нипредубидено
 • нипредубидену
 • нипридобедено
 • нипридобедену
 • нипридобидено
 • нипридобидену
 • нипридубедено
 • нипридубедену
 • нипридубидено
 • нипридубидену

2. непредубедено — ср. р.

непредубедено е производна форма на непредубеден (ср. р.).