неохегелианство

Речник на българския език

неохегелианство некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Реакционно идеалистическо философско направление, стремящо се да създаде монистичен светоглед въз основа на една обновена интерпретация на диалектичния метод и учението за духа на Хегел, като се имат предвид социалните и културните промени в обществото.