неколко-

Речник на българския език

неколко- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа част на сложни думи със значение:
1. Неопределеност по времетраене, напр. неколкодневен, неколкогодишен, неколкочасов.
2. Неопределеност по количество, напр. неколкостотин.