на-

Речник на българския език

на- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. <p>I. В състава на глаголи със значение:
1. Действието е извършено докрай, в достатъчна степен: наготвя, насоля, нахраня, набеля, набича и др.
2. Действието обхваща много или всички предмети: набоядисам, навеся, надовличам, накупувам и др.
3. Действието се извършва до пълно насищане на субекта: наям се, навозя се, наприказвам се, набеснея се, навилнея се и др.
4. Действието се проявява в слаба степен: наболявам, намирисвам, накуцвам, нагарчам и др.
5. Действието нарушава целостта на нещо, изразява начинателност: напивам (чашата), нахапвам (хляба), набърквам (гозбата), наблизвам (млякото) и др.
6. Действието изразява насоченост, проникване, съпроводено с усилие: набутвам, натиквам, навлизам, нахлувам и др.
7. Действието изразява придобиване на признак от субекта: надебелея, наедрея, наголемея, напълнея, назрея и др.
8. Действието изразява предаване на признак върху обекта: надебеля, намасля, навлажня, надребня и др.
9. Действието изразява снабдяване на обекта с нещо: набоклуча, набрашня, накатраня, начервя, накалям и др.
10. Действието се извършва от много субекти едновременно: налягаме, накацаме, насядаме, натъркаляме се, надойдем и др.</p> <p>II. В състава на прилагателни и съществителни имена със значение който се намира или се разполага върху нещо: настолен, набедрен, надомен и др.; наръкавник, наколенник, намордник и др.</p>