насред

Речник на българския език

насрѐд предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог. Изразява:
1. Отношение към място в средата на пространство, където се развива действието. Колата спря насред полето.
2. Отношение към момент в средата на определено време. Разболя се насред зимата.
Насред път. — Без да е завършен. Заряза работата си насред път.

Грешни изписвания (2)

  • насрет
  • нъсрет