най-

Речник на българския език

най- представка (тип 501) редактиране

Значение

част. За образуване на превъзходна степен на прилагателни имена, наречия и наречни изрази или на думи от други части на речта, напр. най-високият; най-добре; най обичам; най юнак; най на север.