над-

Речник на българския език

над- представка (тип 501) редактиране

Значение

представка. <p>I. В състава на глаголи със значение:
1. Действието се извършва върху горната част на нещо: надписвам, надстройвам и др.
2. Действието се извършва в по-голяма степен, количество или качество в сравнение с постигнатото от друг: надпия, надиграя, надпея, надлъжа, надвикам, надсвиря и др.
3. Действието се извършва в по-голяма степен от действителната, от определената: надвнасям, надценявам, надвземам и др.
4. Действието се извършва в добавка към нещо: наддавам, надплитам и др.</p> <p>II. В състава на прилагателни и съществителни имена със значение:
1. Който се намира по-горе, по-високо: надземен, надзвезден, надколенен, надкоремен; надкостница и др.
2. Който се намира непосредствено върху нещо: надгробен, надводен и др.
3. Който се извършва в по-голям размер от определения или от нормалния: наднормен, надпланов; надбавка и др.
4. Който стои над нещо и не е свързан с него: надкласов, надпартиен, надсегментен и др.</p>