микро-

Речник на българския език

микро- представка (тип 501) редактиране

Значение

Първа съставна част на сложни думи със значение.
1. Малък по размери, напр. микродетайл, микродоза, микроелемент, микроорганизъм, микроклимат, микроконтакт, микрорайон, микрофилм, микросистема, микроязовир.
2. Една милионна част от мерни единици, напр. микроволт, микросекунда.