миелография

Речник на българския език

миелогра̀фия некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

мед. Рентгенография на гръбначния мозък след лумбална или шийна пункция и въвеждане в субарахноидното пространство на контрастно вещество.

Грешни изписвания (47)

 • меелографеа
 • меелографеъ
 • меелографея
 • меелографиа
 • меелографиъ
 • меелография
 • меелуграфеа
 • меелуграфеъ
 • меелуграфея
 • меелуграфиа
 • меелуграфиъ
 • меелуграфия
 • меилографеа
 • меилографеъ
 • меилографея
 • меилографиа
 • меилографиъ
 • меилография
 • меилуграфеа
 • меилуграфеъ
 • меилуграфея
 • меилуграфиа
 • меилуграфиъ
 • меилуграфия
 • миелографеа
 • миелографеъ
 • миелографея
 • миелографиа
 • миелографиъ
 • миелуграфеа
 • миелуграфеъ
 • миелуграфея
 • миелуграфиа
 • миелуграфиъ
 • миелуграфия
 • миилографеа
 • миилографеъ
 • миилографея
 • миилографиа
 • миилографиъ
 • миилография
 • миилуграфеа
 • миилуграфеъ
 • миилуграфея
 • миилуграфиа
 • миилуграфиъ
 • миилуграфия