метаетика

Речник на българския език

метаетика некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Дял на етиката, изучаващ проблемите на гносеологичната и логическата природа на моралния <i title="езикознание">език._ т. е. на моралните термини и съждения.