матуритет

Речник на българския език

матуритет некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Остатъчен срок до падежа на разрешен от банката кредит.