малтусианство

Речник на българския език

малтусианство некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

Икономическо учение с оновоположник Т. Малтус (1766—1834), известен най-вече с трудовете си по въпросите за регулиране на населението с цел преодоляване на материалната бедност. Реакционна икономическа теория, която обяснява бедственото положение на хората с бързото увеличаване на населението и несъответното увеличаване на средствата на съществуване. Населението се било увеличавало в геометричва прогресия, а хранителните средства — в аритметическа.Прен. Човеконенавистничество.