макро

Речник на българския език

макро некласифицирана дума (тип 500) редактиране

Значение

- Първа съставна част на сложни думи със значение голям (по размери), огромен, напр. макроатмосфера, макробиотика, макроелемент, макроклимат, макромолекула, макроструктура, макросфера.